Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a
Katedra fyzioterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

XI. DNY FYZIOTERAPIE  A LÁZEŇSTVÍ
15. – 16. října 2020
Mikulov, hotel Galant                  

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

Příspěvek do odborného programu konference je možné přihlásit do 8. září 2020.

V rámci odborného programu konference vystoupí:
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno,
prof. MUDr. Ivan Rybár, Ph.D., Katedra reumatológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita,
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., Ústav rehabilitace LF OSU,
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU,
MUDr. Lia Vašíčková, Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno a další.
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Konference je zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí UNIFY ČR pod registračním číslem 20/092
a je ohodnocena 8 kredity za účast.

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory.
Počet kreditů bude upřesněn 1 měsíc před zahájením konference.

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Mikulov na tradiční konferenci „DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“, která je v pořadí již jedenáctá. Akce se koná ve dnech 15. – 16. října 2020 v konferenčních prostorách hotelu Galant.

Konference je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a UNIFY ČR. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a varia“. Odborný program konference, který bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory, bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Konference je určena pro lékaře interních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry.

Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
odborný garant konference

 


Hlavní témata

Bolestivé stavy hybného aparátu
Nové trendy v lázeňství
Varia / Kazuistiky


Programový výbor

Předseda programového výboru
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Odborný garant
prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Členové programového výboru
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Mgr. Pavlína Svobodová
Mgr. Leona Dunklerová
Ing. Soňa Pavlová
MUDr. Eva Drápelová
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
MUDr. Naděžda Poršeková

Časový plán

  15. října 2020

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

 

Přednáškový sál

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  16. října 2020

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, MikulovRegistrační poplatky

 

 

do 31. srpna 2020

od 1. září 2020

na místě

Lékaři

Kč 1 850,-/ EUR 78,-

Kč 2 050,- EUR 85,-

Kč 2 250,- EUR 93,-

NLZP

Kč 1 650,- / EUR 68,-

Kč 1 850,-/ EUR 78,-

Kč 2 050,- EUR 85,-

Člen UNIFY ČR

Kč 1 490,-

Kč 1 670,-

Kč 1 850,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční materiály, společná večeře a DPH. .

Platba převodem je možná do 8. října 2020.

Studenti denního studia:
Registrační poplatek            Kč 0,-
Oběd                                    Kč 220,-
Společná večeře                   Kč 750,-

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 8. září 2020
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 15. září 2020

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference je zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí UNIFY ČR pod registračním číslem 20/092 a je ohodnocena 8 kredity za účast.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory. Počet kreditů bude upřesněn 1 měsíc před zahájením konference.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

15. října 2020    8.00 – 13.00 hod
16. října 2020    8.30 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 15. října 2020.
Obědy se vydávají v hotelové restauraci oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

 

Partneři


Partneři konference


VystavovateléKontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018